• Header 4
 • Header 11
 • Header 9
 • Header 3
 • Header 17
 • Header 6
 • Header 5
 • Header 2
 • Header 7
 • Header 12
 • Header 15
 • Header 14
 • Header 8

Verlichtingsscan

Met een verlichtingsscan analyseren en evalueren wij op locatie uw bestaande binnen- en buitenverlichting en adviseren wij u over noodzakelijke en gewenste verbeteringen. Als u net als wij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, is het aan te raden om de mogelijkheden te onderzoeken voor het toepassen van duurzame, energiezuinige verlichting. De vraag naar duurzame, energiezuinige verlichting is zeer actueel gezien de maatschappelijke wens om steeds bewuster om te gaan met energie. Dit geldt ook ten aanzien van bestaande verlichtingsinstallaties, omdat de meestal hoge energiekosten maandelijks terugkeren. De toepassing van duurzame verlichting kent aardig wat stimuleringsmaatregelen in de vorm van belastingvoordelen en alleen al daarom loont het een verlichtingsscan te laten uitvoeren.

Hoe maken wij een verlichtingsscan?

Wij hanteren daarbij de volgende werkwijze::

 • we inventariseren de huidige verlichtingsinstallatie op opgenomen vermogen en op de conditie van de verlichtingsarmaturen
 • we stellen de gebruiksduur per jaar vast
 • we bepalen de kosten voor het onderhoud van de lichtinstallatie
 • we vertalen de huidige verlichtingsinstallatie naar duurzame oplossingen
 • van de duurzame verlichtingslichtinstallatie bepalen we het opgenomen vermogen
 • we berekenen de aanschafkosten voor de duurzame verlichtingsinstallatie

Op basis van al deze gegevens zetten we de huidige verbruikskosten af tegen de toekomstige verbruikskosten en kunnen we de besparing berekenen. Als we deze besparing afzetten tegen de aanschafkosten kunnen we de terugverdientijd vaststellen. Terugverdientijden van 1 jaar zijn geen uitzondering, maar dat is uiteraard mede afhankelijk van de omvang van de verlichtingsinstallatie. Daarnaast voorziet de EIA, de Energie Investerings Aftrek, nog in een aanzienlijk belastingvoordeel.

Voor wie maken wij een verlichtingsscan?

Voor zowel bedrijfspanden als voor woningen is het aan te raden om met een verlichtingsscan de mogelijkheden te onderzoeken voor het gebruik van duurzame- en energiezuinige verlichting. Of het nou gaat om de zakelijke- of particuliere markt, binnen- of buitenverlichting, bij ons kunt u altijd terecht voor een verlichtingsscan en het daarbij horende advies met noodzakelijk en gewenste verbeteringen.

Wilt u meer weten over verlichtingsscans? Neem dan contact met ons op. U kunt direct een e-mail sturen of contact opnemen via het contactformulier.
050 - 85 085 96 | | Nieuwsbrief

Lichtontwerp

Voor elke woning – klein of groot, nieuw of bestaand – ontwerpen wij een verlichtingsplan op maat. Maar dat doen wij ook met veel plezier voor uw tuin, buitenverblijf of boot! Een verlichtingsplan voor bijvoorbeeld alleen uw woonkamer of uw praktijk aan huis behoort uiteraard eveneens tot de mogelijkheden.
Voorafgaand aan het verlichtingsplan hebben wij een uitvoerig intakegesprek met u en of uw (binnenhuis)architect. Wij zullen heel aandachtig naar u luisteren, maar u ook veel vragen stellen om alle informatie die wij nodig hebben aan het licht te brengen. Wij zoeken namelijk altijd naar het verhaal achter uw vraag en misschien is dat wel onze toegevoegde waarde:
wij zetten graag net even dat stapje extra voor u.

Wij zoeken naar antwoorden op vragen over:

 • de architectuur van het gebouw
 • de functie(s) van de verschillende ruimtes
 • de personen die de ruimtes gebruiken
 • de stijl en kleurgebruik van de inrichting
 • de lichtbehoefte in de diverse ruimtes
 • het beschikbare budget.

Na het intakegesprek kunnen wij gericht voor u aan de slag met het ontwerpen van het verlichtingsplan. Per ruimte vertalen wij de lichtbehoefte naar de juiste lichtbronnen. Vervolgens doen wij een voorstel voor verlichtingsarmaturen die geschikt kunnen zijn om de gewenste lichtbehoefte te realiseren. Hierbij baseren wij ons op de besproken aandachtspunten: architectuur, inrichting, lichttechniek, functionaliteit en budget. Met alle betrokken partijen bespreken we ons concept-verlichtingsplan, dat na eventuele aanpassingen zijn definitieve vorm krijgt. Aangezien ieder verlichtingsplan maatwerk is, kunnen wij hiervoor geen vaste tarieven hanteren, De door ons geïnvesteerde uren bepalen de kostprijs van het verlichtingsplan.

Wilt u meer weten over lichtontwerpen? Neem dan contact met ons op. U kunt direct een e-mail sturen of contact opnemen via het contactformulier.
050 - 85 085 96 | | Nieuwsbrief

Diensten voor particulieren

Verlichtingsplan

Voor elke woning – klein of groot, nieuw of bestaand – ontwerpen wij een verlichtingsplan op maat. Maar dat doen wij ook met veel plezier voor uw tuin, buitenverblijf of boot! Een verlichtingsplan voor bijvoorbeeld alleen uw woonkamer of uw praktijk aan huis behoort uiteraard eveneens tot de mogelijkheden.

Verder lezen over verlichtingsplannen

Projectbegeleiding

Desgewenst verzorgen wij de complete begeleiding van het project. Wij sturen het bouwteam aan om ook de technische uitvoering van onze adviezen, het plaatsen en aansluiten van de verlichtingsarmaturen in goede banen te leiden.

Verder lezen over projectbegeleiding

Verlichtingsscan

Als u net als wij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, zijn wij graag bereid samen met u de mogelijkheden te onderzoeken voor het toepassen van duurzame, energiezuinige verlichting. Met een verlichtingsscan analyseren en evalueren wij op uw locatie uw bestaande binnen- en buitenverlichting en adviseren wij u over noodzakelijke en gewenste verbeteringen.

Verder lezen over de verlichtingsscan