Menu Sluiten

Privacyverklaring 2BE LIGHTED – LightWorks B.V.
Hoogeveen, 9 mei 2018

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van 2BE LIGHTED – LightWorks B.V. gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.
2BE LIGHTED – LightWorks B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
2BE LIGHTED – LightWorks B.V. handelt vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden

Door middel van deze verklaring lichten wij toe voor welk doel wij uw persoonsgegevens verzamelen. Eén van deze doelen is de levering van onze diensten als Lichtadviesbureau. Hierbij verzamelen wij uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat de verzameling van uw gegevens is benodigd om onze diensten uit te voeren. Hierbij zullen wij echter alleen de gegevens gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst.
Daarnaast verzamelen wij gegevens ten behoeve van het beantwoorden van uw vragen en pro-actief advies. Ook hier geldt het gerechtvaardigd belang en worden alleen de noodzakelijke gegevens vastgelegd.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 2BE LIGHTED – LightWorks B.V. Tenslotte worden uw persoonsgegevens gebruikt bij het versturen van de nieuwsbrief. Dit gebeurt op basis van uw toestemming op het moment dat de relatie wordt aangegaan. Mocht u geen nieuwsbrief van 2BE LIGHTED – LightWorks B.V. willen ontvangen, dan kunt u zich ten allen tijde afmelden doormiddel van de meegestuurde afmeldlink.

Ontvangers

2BE LIGHTED – LightWorks B.V. zal nooit uw persoonsgegevens verkopen aan andere partijen.
Ter beschikking stelling van uw persoonsgegevens wordt alleen gedaan wanneer dit op basis van het gerechtvaardigd belang nodig is ten behoeve van het uitvoeren van onze dienst. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van uw gegevens aan een leverancier voor rechtstreekse levering van onze producten en/of diensten. Ter beschikking stelling aan overige instellingen zal alleen met uw toestemming plaatsvinden.
Ten slotte kan 2BE LIGHTED – LightWorks B.V. uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.
2BE LIGHTED – LightWorks B.V. houdt de wettelijke bewaartermijn van uw gegevens aan.