Menu Sluiten

Met een verlichtingsscan analyseren en evalueren wij op locatie uw bestaande binnen- en buitenverlichting en adviseren wij u over noodzakelijke en gewenste verbeteringen. Als u net als wij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, is het aan te raden om de mogelijkheden te onderzoeken voor het toepassen van duurzame, energiezuinige verlichting.

De vraag naar duurzame, energiezuinige verlichting is zeer actueel gezien de maatschappelijke wens om steeds bewuster om te gaan met energie. Dit geldt ook ten aanzien van bestaande verlichtingsinstallaties, omdat de meestal hoge energiekosten maandelijks terugkeren. De toepassing van duurzame verlichting kent aardig wat stimuleringsmaatregelen in de vorm van belastingvoordelen en alleen al daarom loont het een verlichtingsscan te laten uitvoeren.

Hoe maken wij een verlichtingsscan?

Wij hanteren daarbij de volgende werkwijze:

  • we inventariseren de huidige verlichtingsinstallatie op opgenomen vermogen en op de conditie van de verlichtingsarmaturen
  • we stellen de gebruiksduur per jaar vast
  • we bepalen de kosten voor het onderhoud van de lichtinstallatie
  • we vertalen de huidige verlichtingsinstallatie naar duurzame oplossingen
  • van de verlichtingslichtinstallatie bepalen we het opgenomen vermogen
  • we berekenen de aanschafkosten voor de duurzame verlichtingsinstallatie.

Op basis van al deze gegevens zetten we de huidige verbruikskosten af tegen de toekomstige verbruikskosten en kunnen we de besparing berekenen. Als we deze besparing afzetten tegen de aanschafkosten kunnen we de terugverdientijd vaststellen. Terugverdientijden van 1 jaar zijn geen uitzondering, maar dat is uiteraard mede afhankelijk van de omvang van de verlichtingsinstallatie. Daarnaast voorziet de EIA, de Energie Investering Aftrek, nog in een aanzienlijk belastingvoordeel.

Voor wie maken wij een verlichtingsscan?

Voor zowel bedrijfspanden als voor woningen is het aan te raden om met een verlichtingsscan de mogelijkheden te onderzoeken voor het gebruik van duurzame- en energiezuinige verlichting. Of het nou gaat om de zakelijke- of particuliere markt, binnen- of buitenverlichting, bij ons kunt u altijd terecht voor een verlichtingsscan en het daarbij horende lichtadvies met noodzakelijk en gewenste verbeteringen.